Häät linnassa

Kampanjan säännöt

Kilpailun järjestävät Linnan Kehitys Oy, Hämeenlinnan kaupunki (myöhemmin ”Järjestäjä”).

Hämeenlinnan markkinointi
Linnan Kehitys Oy
Visamäentie 33
13100 Hämeenlinna
Kati Tiitola
kati.tiitola@linnan.fi
+ 358 (0)40 547 5454

Hämeenlinnan kaupunki
PL 84
13101 Hämeenlinna
puhelin (03) 6211 (vaihde)
hameenlinnan.kaupunki (at) hameenlinna.fi

Kilpailuun osallistujan katsotaan tarkoittavan kahta henkilöä, jotka osallistuvat kilpailuun yhteisestä, vapaasta päätöksestä näiden sääntöjen mukaisesti. Heistä puhutaan myöhemmin ”osallistuja”. Voittajilla (myöhemmin ”voittaja”) tarkoitetaan näitä kahta henkilöä yhdessä.

 

1. Osallistumisohjeet

Kilpailuun osallistuminen edellyttää 18 vuoden ikää. Kilpailuun voivat osallistua parit, jotka ovat valmiita solmimaan avioliiton 1.5.-18.8.2018 välisenä aikana ja ovat Suomessa asuvia luonnollisia henkilöitä pois lukien niiden yritysten työntekijät tai heidän kanssaan samassa taloudessa asuvat henkilöt, jotka ovat osallistuneet kampanjan tai tämän kilpailun valmisteluun tai toteuttamiseen. Kilpailuun osallistuminen on vastikkeetonta eikä edellytä tuotteen tai palvelun ostamista. Osallistuja vapauttaa Instagramin kaikesta vastuusta. Kampanja ei liity Instagramiin, eikä Instagram hallinnoi, sponsoroi tai suosittele sitä.

Kilpailuun osallistutaan kaksivaiheisesti, osallistumisia joita ei ole ilmoitettu kaksivaiheisesti, ei huomioida.

 • lataamalla Instagramiin noin minuutin mittainen video ja tägäämällä #häätlinnassa ja #kotilinnassa. Julkaisuja, joista ei löydy molempia tägejä, ei huomioida. Videolla tulee esitellä tuleva hääpari ja perustella, miksi juuri heidän tulisi voittaa häät Hämeen linnassa ja asuinpaikka Hämeenlinnasta. Tägää videoon myös hääparin tunniste, esimerkiksi #meniemiset. Instagram-tilin tulee olla julkinen.
 • täyttämällä ilmoittautumislomake

Osallistumisaika on 15.3.-30.4.2018. Äänestää voi 15.3.-4.5.2018. Kilpailu järjestetään markkinointiarpajaisina. Voittajan äänestää yleisö tykkäämällä videoista Instagramissa. Äänestys tehdään tykkäämällä ehdokkaiden esittelyvideoista Instagramissa. Eniten tykkäyksiä ääntenlaskemishetkellä saanut pari voittaa. Äänet lasketaan yhteen parin ilmoittamalta tililtä ja visithameenlinna-tililtä Instagramista 4.5.2018 klo 16. Voittaja julkaistaan viikolla 19. Kilpailun voittaneelle parille ilmoitetaan henkilökohtaisesti.

Kilpailuun ei voi osallistua muilla tavoilla kuin lataamalla kilpailuvideo Instagramiin ohjeen mukaisesti ja täyttämällä osallistujatiedot kilpailusivustolla. Virheellisiä, puutteellisia tai myöhästyneitä osallistumisia ei oteta huomioon. Sama kilpailija voi osallistua kilpailuun yhden kerran. Osallistuja vakuuttaa videon lataamalla ja osallistumistietonsa ilmoittamalla, että molemmat kilpailuun osallistuvasta parista on lukeneet kilpailusäännöt ja hyväksyneet ne.

Kilpailun äänien keräämiseen ei ole luvallista käyttää äänestäjiä haalivia sivustoja kuten ”Get online votes”:ia tai vastaavaa. Mikäli kilpailun voittaja on menetellyt näiden sääntöjen tai hyvän tavan vastaisesti tai muutoin lainvastaisesti, tämä johtaa hylkäämiseen. Järjestäjällä on oikeus poistaa sellaiset osallistujat kilpailusta, jotka pyrkivät väärinkäyttämään kilpailua tulosten tai arpajaistodennäköisyyksien muuttamiseksi. Järjestäjä pidättää oikeuden poistaa kilpailusta asiattomaksi, sääntöjen, hyvän maun tai lainvastaiseksi katsomaansa aineistoa.

Osallistuja voi milloin tahansa peruuttaa osallistumisensa ilmoittamalla siitä kirjallisesti susanna.marttila@linnan.fi

 

2. Kilpailijan velvollisuudet

Kilpailuun osallistuva pari on osallistumisellaan hyväksynyt nämä säännöt.

Jokainen ilmoittautuja sitoutuu seuraavaan:

 • palkinnon lunastamisen dokumentointiin (sisältäen ainakin videohaastattelut, muut videoinnit, valokuvaukset ja kaikki muut järjestäjän edellyttämät markkinointitoimenpiteet ja niiden toteuttamiseen osallistuminen)
 • kilpailussa palkintoina olevien tonttien valintaprosessin dokumentointiin (sisältäen vähintään käymisen kaikilla tonteilla)
 • kuvankäyttöoikeuksiin, jossa myös hääkuvaajan ottamia kuvia voidaan käyttää Hämeenlinnan markkinoinnissa.
 • luovuttaa materiaalin käyttöoikeuden 2023 asti, jonka ajan kilpailunjärjestäjä saa käyttää kerättyä materiaalia markkinointitarkoituksessa ja julkaista sitä

 

3. Voitosta ilmoittaminen

Kilpailun järjestäjällä on oikeus julkaista palkinnon voittajan nimi ja asuinpaikkakunta sekä järjestäjän että yhteistyökumppaneiden omilla verkkosivuilla, sosiaalisessa mediassa ja muussa mahdollisessa markkinointimateriaalissa. Mikäli kilpailun voittajaa ei tavoiteta seitsemän (7) vuorokauden sisällä voittajan valinnasta, on Järjestäjällä oikeus valita uusi voittaja.

Osallistujien henkilötietoja käsitellään vain kilpailun järjestämiseen ja palvelun tuottamiseen liittyviin tarkoituksiin henkilötietolain säännösten mukaisesti. Osallistumalla kilpailuun osallistuja myöntää järjestäjälle oikeuden käyttää palkinnon voittaneen nimeä, kilpailuvideota tai lausumaa kilpailuun liittyvässä tiedotuksessa eri medioissa ilman erillistä suostumusta tai eri korvausta.

Järjestäjä käyttää osallistujien antamia yhteys- ja muita henkilötietoja vain kampanjan järjestämiseen liittyviin tarkoituksiin eikä käytä tai luovuta henkilötietoja suoramarkkinointi- tai muita tarkoituksia varten ilman suostumusta.

Kilpailun järjestäjä ei vastaa vahingoista, menetyksistä tai kustannuksista, joiden väitetään aiheutuneen tähän kilpailuun osallistumisesta tai palkinnon käyttämisestä. Palkinnon voittaja vastaa mahdollisista palkinnon vastaanottamiseen tai käyttämiseen tai arvontaan osallistumiseen liittyvistä kustannuksista. Palkinnon voittaja vapauttaa järjestäjän kaikesta vastuusta, joka aiheutuu tai jonka väitetään aiheutuneen kilpailuun osallistumisesta tai palkinnon vastaanottamisesta. Palkinnon voittaja vapauttaa järjestäjän ja kilpailun tarjoajan myös kaikesta vastuusta liittyen palkinnon myöhempään käyttöön tai siinä ilmeneviin vikoihin sekä kaikesta vastuusta, joka koskee vammaa tai vahinkoa, joka aiheutuu tai jonka väitetään aiheutuneen osallistumisesta tähän kilpailuun tai palkinnon lunastamisesta tai käyttämisestä.

Kilpailuun osallistuvat sitoutuvat noudattamaan näitä kilpailun sääntöjä. Järjestäjällä on oikeus poistaa osallistuja kilpailusta, mikäli osallistuja ei noudata kilpailun sääntöjä ja ehtoja.

Järjestäjä noudattaa kaikissa kilpailuissaan Suomen lakia. Kilpailun järjestäjä maksaa palkinnosta suoritettavan arpajaisveron. Järjestäjä on hakenut arpajaisverolain soveltumiseen liittyen ennakkoratkaisua Verohallinnolta. Jos arpajaisverolaki ei sovellu kilpailuun, on kampanjaan osallistuneilla pareilla oikeus peruuttaa osallistumisensa kampanjaan.

Kilpailun järjestäjällä on oikeus muuttaa sääntöjä kilpailun aikana ilmoittamalla muutoksesta kampanjasivustolla tai muulla tavalla. Järjestäjällä on oikeus peruuttaa kilpailu ilman erillistä ilmoitusta, mikäli siihen ilmenee tarvetta.

Kilpailun järjestäjä pidättää kaikki oikeudet muutoksiin.

 

4. Palkinnot

Voittajalle annetaan tarkemmat ohjeet palkinnon lunastamisesta. Palkinto on henkilökohtainen, eikä sitä voi siirtää kolmannelle taholle. Palkinto annetaan suhteessa 50-50 kilpailun voittaneelle parille. Palkintoa ei voi vaihtaa rahaksi tai muuksi hyödykkeeksi. Järjestäjä voi kieltäytyä luovuttamasta palkintoa tai vaatia luovutettuja palkintoja takaisin epärehellisyyden, osallistumiskelpoisuuden puutteen tai muun vastaavan seikan perusteella.

Palkinnon voitto perustuu sattumaan ja on näin ollen arpajaisverolain alainen.

Kilpailun palkintona on

 • tontti Hämeenlinnasta
 • 30 hengen häät Hämeen linnassa 18.8.2018 ruokineen, alkoholittomine ruokajuomineen, tarjoilijoineen ja tilavuokrineen* / Kanresta ja Hämeen Linna
 • 30 hengen sisäänpääsyrannekkeet Hämeen keskiaikafestivaaleille 18.8.2018 / Hämeen Keskiaikafestivaali ry
 • Hämeen Linnan kappeli 18.8.2018 (mikäli voittajapari niin toivoo)
 • Lammi-Kivitalopaketista 18 % alennus**
  • Lammi Muurikiviä veloituksetta 8 m²
  • Lammi Pihakiviä veloituksetta 18 m²
 • Korulahjakortti / Kultasepät Narsakka
 • Hääkampaukset / Kampaamo Marja
 • Hääkuvaus / Vera W Photography
 • Hääyö 18.-19.8.2018 Vanajanlinnan sviitissä
 • Hääkimppu / Kaisan Kukka***
 • Juhlailmettä keventämään lahjakortti optikolle / Tori-Optiikka****

sekä muita mahdollisia yhteistyökumppaneiden tarjoamia hyödykkeitä tai palveluja. Palkinnon arvo on maksimissaan noin 55.000 euroa.

* Tilaan mahtuu maksimissaan 50 vierasta, hääparin on mahdollista lisätä vierasmäärää omakustanteisesti 50 henkilöön asti.

** Talopakettia ei ole pakko lunastaa. Lammi-Kivitalot (Lammin Betoni Oy) tarjoaa Häät Linnassa -kilpailun voittajalle 18 % alennuksen Lammi Kivitalopaketin kokonaishinnasta, sekä veloituksetta 8 m² Lammi Muurikiviä ja 18 m² Lammi Pihakiviä, kun voittaja ostaa Lammi-Kivitaloilta materiaalipaketin. Palkintoa ei voi lunastaa osittain. Palkinnon voi lunastaa ainoastaan Hämeenlinnan alueelle. Palkinto tulee lunastaa kokonaisuudessaan vuoden 2020 loppuun mennessä. Lammin Betoni Oy ei vastaa voittajalle aiheutuvista muista kuluista, kuten rakennushankkeesta tai mahdollisista veroseuraamuksista.

*** Unelmien hääkimppu ja viehe, sisältäen suunnittelun huippufloristin kanssa ja toteutuksen kukkineen, arvo 400€.

**** halutessa 90 paria kertakäyttöpiilolinssejä tai 6 paria kuukausipiilolinssejä, sis. näöntarkastus, käytönopetus, jälkitarkastus.

Tutustu palkintoihin kampanjasivustolla www.visithameenlinna.fi/haatlinnassa/palkintoluettelo

 

Tonttiin liittyvät säännöt

 • Tontin omistajiksi merkitään voittajapari omistussuhteessa 50–50, ellei voittajapari muuta ilmoita kirjallisesti.
 • Tontille ei ole rakentamisvelvoitetta. Lahjoitettavaa tonttia ei saa rakentamattomana luovuttaa edelleen ilman kaupungin suostumusta kolmeen vuoteen.
 • Hääpari saa valita mieluisensa tontin seitsemästä vaihtoehdosta:
  • Kantakaupunki, Siiri 2, 109-36-60-8, Sudenkorennonkuja 6, 841 m2 / 250 + 60 k-m2, 28.594 euroa
  • Kantakaupunki, Äikäälä, 109-38-13-1, Tampinkatu 17, 971 m2 / 250 k-m2, 26.217 euroa
  • Hauho, Vihniönrinne, 109-499-1-159, Metsäharjuntie 12, 1483 m2 / 296 k-m2, 3737 euroa
  • Kalvola, Lenni, 109-483-1-890, Antintie 7, 1004 m2 / 200 k-m2, 4592 euroa
  • Lammi, Rannanmaa, 109-596-9-7, Kuurnatie 27, 1688 m2 / 337 k-m2, 18.062 euroa
  • Renko, Raitalammi, 109-80-75-1, Tuikontie 27, 1443 m2 / 340 k-m2, 14.632 euroa
  • Tuulos, Pannujärvi, 109-596-5-101, Pannujärvenkuja 10, 1519 m2 / 200 + 30 k-m2, 4557 euroa

Lisätiedot tonteista löytyvät kampanjasivustolta www.visithameenlinna.fi/haatlinnassa/tonttivaihtoehdot

Kilpailun voittaja voi kieltäytyä vastaanottamasta palkintoa tai osaa siitä.

 

5. Lisätiedot ja tiedustelut kilpailusta

Linnan Kehitys Oy
Kati Tiitola
kati.tiitola@linnan.fi
+358 40 547 5454