Koeaja Hämeenlinna – Kilpailun säännöt

ARVONNAN SÄÄNNÖT

1. ARVONNAN JÄRJESTÄJÄ

Yritys: Linnan Kehitys Oy
Lähiosoite: Visamäentie 33
Postinumero ja -toimipaikka: 13100 Hämeenlinna
Myöhemmin ”arvonnan järjestäjä”.

2. KUINKA ARVONTAAN VOI OSALLISTUA JA OSALLISTUMISKELPOISUUS

Linnan Kehityksen Keikkabussi -arvonnan palkintojen arvontaan voivat osallistua henkilöt, jotka ovat antaneet yhteystietonsa (etu- ja sukunimi, puhelinnumero, sähköpostiosoite ja ikä) arvontaan osallistumiseksi, erikseen ilmoitettujen aikataulujen mukaan. Arvontaan voi osallistua yhteystiedoillaan vain yhden kerran. Arvontaan voivat osallistua kaikki Suomessa asuvat luonnolliset henkilöt 18 vuotta täyttäneet henkilöt. Myös voittajan mukana tulevan henkilön tulee olla 18 vuotta täyttänyt. Osallistumisoikeutta ei kuitenkaan ole niiden yritysten työntekijöillä ja heidän perheenjäsenillään, jotka ovat olleet tekemisissä tämän arvonnan järjestelyjen kanssa.

Osallistujien tulee ilmoittaa arvontaan osallistuessaan yhteystietonsa arvonnan järjestäjälle. Arvonnan järjestäjällä on oikeus jättää huomioimatta sellaiset osallistumiset, joita ei ole tehty näiden ehtojen mukaisesti.

3. ARVONNAN SUORITTAMINEN JA PALKINNON LUOVUTUS

Palkinto arvotaan yhteystietonsa jättäneiden kesken erikseen ilmoitettujen aikataulujen mukaisesti. Arvonnassa ovat mukana kaikki, jotka ovat osallistuneet arvontaan jättämällä yhteystietonsa sekä muut pyydetyt tiedot ajalla 20.5.–5.8.2016.

Arvonnan järjestäjä ottaa yhteyttä palkinnon voittajaan henkilökohtaisesti. Arvonnan järjestäjä voi julkaista palkinnon voittajan nimen verkkosivuillaan sekä yrityksen ylläpitämillä Facebook-sivuilla.

4. PALKINTO

Bussimatka ja liput Helsinki–Hämeenlinna–Helsinki osallistujan valitsemana tapahtumapäivänä kahdelle henkilölle. Voittaja voi mm. osallistua tapahtumaan tai tutustua Hämeenlinnaan. Tarkat osoitteet, lähtö- ja paluuajat ilmoitetaan voittajille henkilökohtaisesti. Palkinto tulee lunastaa kokonaisuudessaan kuljetusten kanssa. Ilmaistapahtumissa palkinto sisältää vain bussimatkat Helsinki–Hämeenlinna–Helsinki tapahtumapäivänä kahdelle henkilölle. 

5. PALKINTOON LIITTYVÄT EHDOT

Arvonnan järjestäjällä on oikeus jättää huomioimatta sellaiset osallistumiset, joita ei ole tehty sääntöjen mukaisesti. Osallistujien tulee ilmoittaa arvontaan osallistuessaan yhteystietonsa arvonnan järjestäjälle.

Voittaja vastaa kaikista voiton lunastamiseen liittyvistä mahdollisista kustannuksista.

Palkintoa ei voi vaihtaa rahaksi tai muuksi hyödykkeeksi. Palkinto toteutuu, jos vahvistettuja osallistujia/voittajia on vähintään 15.

6. JÄRJESTÄJÄN VASTUU

Arvonnan järjestäjän vastuu rajoittuu näissä säännöissä mainittujen palkinnon euromääräiseen arvoon sekä palveluiden tuottamiseen. Arvonnan järjestäjä ei vastaa mahdollisista teknisistä syistä tapahtuneista virhearvonnoista tai todetuista väärinkäytöksistä.

7. ARPAJAISVERO

Palkinnot tarjoaa Linnan Kehitys Oy, joka vastaa palkinnoista maksettavan lakisääteisen arpajaisveron suorittamisesta.

8. MUUT EHDOT

Osallistumalla tähän arvontaan osallistujat sitoutuvat noudattamaan näitä sääntöjä. Arvonta on osa Hämeenlinnan kaupunkimarkkinointia, jolla todennetaan mm. että Hämeenlinna on ihan lähellä pääkaupunkiseutua. Palkinto on kokonaisuus, joka sisältää kuljetukset ja pääsyliput tai ilmaistapahtumissa vain kuljetukset. Arvonnan järjestäjä pidättää oikeuden muutoksiin.